Nieuws

NxtGen Houses en …… Verbindingen
Juli 2021

Losmaakbaarheid heeft betrekking op de verbindingstypen die gebruikt worden in de bouw, en in hoeverre gebouwen of bouwelementen uit elkaar te halen zijn zonder dat de gebruikte materialen en verbindingen bouwkundige integriteit of kwaliteit verliezen.

NxtGen Houses en …… Biobased isoleren
Juli 2021

De klimaatimpact van bouwen moet omlaag. Het toepassen van biobased isolatiematerialen uit reststromen en bepaalde grassoorten kan meehelpen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

NxtGen Houses en …… Hybride bouwen
Juni 2021

Hybride voertuigen, hybride kunst, en nu ook hybride bouwsystemen. Het woord hybride betekent “een nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken”, een ruim begrip dus, veelal gekoppeld aan duurzaamheid. Bij hybride voertuigen zorgt dit vooral voor brandstofbesparing en uitstoot vermindering, maar wat betekent hybride bouwen? En wat voegt het toe?

NxtGen Houses en …… Flexwoningen
Juni 2021

De toepassing van flexwoningen is één van de oplossingen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Het probleem is dat er een negatief beeld aan flexwoningen kleeft: containerwoningen, verpest straatbeeld, overlast, etc. Tegenwoordig zien flexwoningen eruit als moderne woningen die keurig in het straatbeeld passen en kwalitatief niet onderdoen voor moderne permanente woningen.

Van visie naar werkelijkheid
April 2021

De vraag naar woningen is enorm, maar het aanbod blijft achter. Bij NxtGen Houses vinden wij het tijd dat daar verandering in komt. Onze producten gaan de transitie binnen de bouwsector versnellen en op een CO2-bewuste en energiezuinige manier betaalbare woningen creëren voor iedereen.

Interview: Betaalbaar wonen, maar wèl circulair
Januari 2021

Volledig circulaire, betaalbare huurwoningen. Dat is de droom die de Rotterdamse ondernemer Carel van Duuren verwezenlijkt met zijn onderneming NxtGen Houses.

Oprichting NGH Groep
November 2020

Als spinoff van NxtGen Smart Modular Building, is in november 2020 de NGH Groep opgericht. Binnen onze geïntegreerde bedrijvengroep worden planvorming, design, productie en beheer geïntegreerd em creëren we met behulp van het door ons ontwikkelde bouwsysteem, gezonde en betaalbare woningen.

Sustainable Development Goals (SDG)
April 2020

De Sustainable Development Goals (SDG) zijn een belangrijke leidraad voor NxtGen Houses bij het tot stand komen van hoogwaardige circulaire en betaalbare huisvestingsoplossingen. Wij concentreren onze inspanningen op die gebieden waar de impact het grootst is; CO2-uitstoot, gebruik van biobased materialen en besparen van energie.

Digital Twin Technologie binnen NGH
April 2020

NGH maakt gebruik van digital twin technologie. De met sensoren uit het gebouw verkregen informatie wordt digitaal opgeslagen en gebruikt voor optimalisering van energieverbruik en het plannen van preventief onderhoud. Door deze integrale digitale aanpak worden kosten vermeden en kunnen partijen elkaar controleren, aanvullen en verbeteren.

Artikel “Generaties genereren” in vakblad Bouwen met Staal
Februari 2019

In het vakblad Bouwen met Staal staat in de editie van februari 2019 een artikel over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen binnen NxtGen Smart Modular Building, de basis voor NxtGen Houses.