Nieuws

Van visie naar werkelijkheid
April 2021

De vraag naar woningen is enorm, maar het aanbod blijft achter. Bij NxtGen Houses vinden wij het tijd dat daar verandering in komt. Onze producten gaan de transitie binnen de bouwsector versnellen en op een CO2-bewuste en energiezuinige manier betaalbare woningen creëren voor iedereen.

Interview: Betaalbaar wonen, maar wèl circulair
Januari 2021

Volledig circulaire, betaalbare huurwoningen. Dat is de droom die de Rotterdamse ondernemer Carel van Duuren verwezenlijkt met zijn onderneming NxtGen Houses.

Oprichting NGH Groep
November 2020

Als spinoff van NxtGen Smart Modular Building, is in november 2020 de NGH Groep opgericht. Binnen onze geïntegreerde bedrijvengroep worden planvorming, design, productie en beheer geïntegreerd em creëren we met behulp van het door ons ontwikkelde bouwconcept, gezonde en betaalbare woningen.

Sustainable Development Goals (SDG)
April 2020

De Sustainable Development Goals (SDG) zijn een belangrijke leidraad voor NxtGen Houses bij het tot stand komen van hoogwaardige circulaire en betaalbare huisvestingsoplossingen. Wij concentreren onze inspanningen op die gebieden waar de impact het grootst is; CO2-uitstoot, gebruik van biobased materialen en besparen van energie.

Digital Twin Technologie binnen NGH
April 2020

NGH maakt gebruik van digital twin technologie. De met sensoren uit het gebouw verkregen informatie wordt digitaal opgeslagen en gebruikt voor optimalisering van energieverbruik en het plannen van preventief onderhoud. Door deze integrale digitale aanpak worden kosten vermeden en kunnen partijen elkaar controleren, aanvullen en verbeteren.

Artikel “Generaties genereren” in vakblad Bouwen met Staal
Februari 2019

In het vakblad Bouwen met Staal staat in de editie van februari 2019 een artikel over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen binnen NxtGen Smart Modular Building, de basis voor NxtGen Houses.