Flexwoningen

NGH NxtGen Houses appartement Milaan

Wij ontwikkelen en bouwen permanente woningen volgens het bouwbesluit. Onze projecten worden turn-key opgeleverd en kunnen na hun gebruiksperiode van 10-50 jaar volledig op bouwcomponenten niveau worden gedemonteerd en zonder verdere bewerking weer bij toekomstige projecten worden ingezet. Hierdoor is het mogelijk woningschaarste zonder ingrijpende aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting en bestemmingsplannen op te lossen.

Woonvisie gemeenten
De woonvisie en de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting zijn belangrijke aspecten voor elke gemeente. NGH levert “producten” die passen bij de bouwinitiatieven en wil graag als ontwikkelende en bouwende partij samen met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijke versnelling van ontwikkeling en oplevering van nieuwbouwwoningen. Doordat NGH als primair belanghebbende de regie over het volledige bouwproces van ontwerp tot oplevering en beheer van de woningen heeft kunnen wij gemeenten ontzorgen bij het invullen van haar bouwopgave en in samenspraak woningtype, kavelgrootte en esthetiek afstemmen. Met onze flexibele oplossingen kunnen belangenverschillen worden overbrugd en binnen een kort tijdsbestek duurzame, betaalbare en energiezuinige woningen worden gerealiseerd. Doorstroming is in een omgeving of binnen een complex met veel diversiteit en gemixte eenheden een vanzelfsprekendheid.

Grond
Hoge grondprijzen maken het vaak moeilijk om op rendabele wijze betaalbare huurwoningen te bouwen. NGH is niet primair geïnteresseerd in grondbezit en staat ook open voor langdurige huur of erfpacht waarbij grondeigenaren door uitgestelde verkoop extra huuropbrengsten kunnen genereren en profijt trekken van toekomstige waardestijging van de grond. Ons doel is zoveel mogelijk kwalitatief goede en gezonde woningen realiseren. Na de gebruiksperiode van 10-50 jaar kunnen de woningen door NGH gedemonteerd worden en is de grond weer voor andere doeleinden beschikbaar.

NxtGen Houses Appartement Rotterdam
Appartementen “Rotterdam” met flexwoningen
Appartementen “Seattle” met flexwoningen