Co-living

NGH heeft voor mensen met dezelfde interesse of die om andere redenen samen c.q. dicht bij elkaar willen wonen appartementen voor groepswonen (co-housing) en woningdelen (co-living) ontwikkeld. Wonen te midden van gelijkgestemden zorgt ervoor dat makkelijker sociale verbanden ontstaan waardoor mensen gezonder, minder eenzaam en gelukkiger leven.

De sterke toename van eenpersoonshuishoudens, stijgende woonlasten en afname van ruimtebehoefte door digitalisering en de deeleconomie zijn een aantal oorzaken voor de opkomst van kleiner willen/moeten wonen. Bij wonen gaat het niet alleen om de hoeveelheid vierkante of kubieke meters. De praktische indeling van de ruimtes, het binnenklimaat, de mate van daglichttoetreding en ventilatiemogelijkheden in combinatie met locatie en infrastructuur bepalen het gevoel van de totale woonervaring.

Groepswonen / co-housing
In de afgelopen jaren is op het gebied van hoe we willen wonen als reactie op het vaak individualistische bestaan een “Community” trend ontstaan. Mensen geven er vaker de voorkeur aan met gelijkgestemden of generatiegenoten bij elkaar te willen wonen. Zelfstandig wonen met een eigen voordeur maar in de directe leefomgeving een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Niet alleen bij mensen op gevorderde leeftijd maar ook onder jongeren is er veel belangstelling en er ontstaan meer woonvormen waar zowel jongeren als ouderen wonen. Het wonen in een groep kan er beter voor zorgen dat de gewenste sociale verbanden ontstaan. Mensen voelen zich meer betrokken waardoor eenzaamheid geen kans krijg en er een gemeenschapsgevoel en gevoel van veiligheid ontstaat. 

Woningdelen / co-living
Co-living is een woonconcept waarbij de bewoners een woning delen. Hierbij woont een diversiteit aan mensen van verschillende generaties en achtergrond samen in een complex waardoor er een inspirerende en dynamische omgeving ontstaat. Binnen het co-living concept bestaan verschillende woonvormen, bewoners hebben hun eigen slaapkamer en privacy en delen de keuken en andere woonruimtes. NGH heeft voor co-living diverse type appartementen ontwikkeld met wooneenheden vanaf ca. 20m2 maar bijvoorbeeld ook wooneenheden met twee of meer slaapkamers (ca 40m2 – 60m2). Binnen diverse woonconcepten is er een dakterras met een gemeenschappelijke ruimte die alleen toegankelijk is voor bewoners.   

Groepswonen of woningdelen kan voor meerdere doelgroepen een aantrekkelijk alternatief zijn. NGH kan de indeling, grootte van de woonruimte en het afwerkingsniveau van de appartementencomplexen op specifieke doelgroepen afstemmen.

NxtGen Houses co-living situation NGH 240
NGH 240 appartementencomplex
NxtGen Houses micro Appartementen complex NGH 230
NGH 230 Appartementencomplex