NxtGen Houses en … Flexwoningen

NGH NxtGen Houses appartement Milaan

Circulair bouwen en verhuren zit in ons DNA

Het Nederlandse woningtekort is inmiddels een bekend probleem. De overheid heeft om dit probleem te verhelpen verschillende oplossingen bedacht, één daarvan is de flexwoning. Flexwoningen hebben zoals de naam al doet vermoeden een flexibele aard. Dit zijn vaak woningen die fabrieksmatig snel en duurzaam worden gebouwd, om vervolgens tijdelijk (10-15 jaar) ergens te kunnen staan. De grond waarop de woning gebouwd is kan na de duur van het flexproject worden gebruikt voor andere doeleinden. Hiermee behoudt een gemeente meer mogelijkheden voor de herbestemming binnen haar ruimtelijk beleid van de grond. De woning kan gedemonteerd en hergebruikt worden op een volgende locatie.

Er is veelal een negatieve beeldvorming over flexwoningen. Gedacht wordt aan container woningen, een verpest straatbeeld, en een mengelmoes van bewoners waardoor de sfeer van de wijk zou veranderen. Dit is echter niet waar, de tijdelijke woningen die tegenwoordig gerealiseerd worden kunnen eruitzien als moderne woningen. Afhankelijk van de producent, worden de woningen aangepast binnen het straatbeeld van een wijk. Ook wordt vaak gedacht dat de bewoners van flexwoningen zorgen voor overlast.

De realiteit is dat iedereen onverhoopt een flexwoner kan worden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een baan aangeboden krijgen aan de andere kant van het land en op korte termijn een woning zoeken, maar ook studenten, gescheiden mensen, statushouders, expats, etc. Er is dus geen stereotype flexwoner, het zijn simpelweg mensen die voor een korte tijd een woning zoeken.

NxtGen Houses kan met haar bedrijfseigen bouwsysteem een passende oplossing bieden voor flexwoningen. Binnen ons bouwsysteem zijn kleine en betaalbare Micro woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens ontwikkeld. Een voorbeeld van een dergelijk woonconcept is NGH 220. De appartementencomplexen kunnen naar wens solitair, in een rij of binnen een cluster geplaatst worden. Het aantal appartementen en de indeling binnen een complex is vrij in te vullen. Clusterwonen is uitermate geschikt voor groepen die snel woonruimte nodig hebben, studenten en vormen van beschermd wonen. NGH woningen zijn tot in het kleinste onderdeel (primitive) volledig demontabel en herbruikbaar in volgende projecten.

NxtGen Houses Appartementen Tiny House block NGH 220
Woonconcept in twee solitaire woonblokken
NxtGen Houses Appartementen campus NGH 220
Woonconcept in clustervorm

Het NxtGen bouwsysteem wordt fabrieksmatig geproduceerd en na droge assemblage worden de bouwcomponenten voor montage naar de bouwplaats gebracht om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden. De flexibiliteit van het NxtGen bouwsysteem maakt maatwerk mogelijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie over onze woonconcepten of mail naar carel@nxtgenhouses.com.