NGH NxtGen Houses Bern gezinswoning seniorenwoningNxtGen Houses NGH-220 appartement sliderNGH NxtGen Houses appartement SeattleNxtGen Houses NGH-120 woning sliderNGH NxtGen Houses appartement Milaan

Conceptueel bouwen
NxtGen Houses (NGH) heeft een slim modulair hybride bouwsysteem voor betaalbare woningen ontwikkeld. Wij ontwerpen, bouwen, verhuren en beheren appartementencomplexen en grondgebonden woningen. NGH heeft diverse kant en klare grondgebonden en gestapelde “woonconcepten ontworpen welke met maatwerk/opties naar wens aangepast kunnen worden. De NGH Groep voert regie en heeft controle over het volledige proces van ontwikkeling tot en met beheer van de woningen.

Build different NxtGen Houses

Think & Build different
De traditionele bouwsector heeft door de noodzakelijke afstemming tussen de verschillende beroepsgroepen in het bouwproces een trage bouwsnelheid en hoge faalkosten. Mede hierdoor heeft de bouwsector ondermaats gepresteerd (McKinsey juni 2020). Om betaalbare woningen te kunnen bouwen is naast innovatie het tevens nodig dat er een andere manier van denken en centrale regie van ontwerp tot beheer van woningen komt. NGH wil met haar in eigen beheer ontwikkelde modulaire bouwsysteem een bijdrage leveren aan het verminderen van de woningschaarste. Alle gestandaardiseerde onderdelen worden fabrieksmatig geproduceerd en na sub-assemblage als prefab bouwelementen op de bouwlocatie aangeleverd. Een dergelijke losmaakbare bouwwijze is duurzaam en levert een belangrijke bijdrage in het terugdringen van de door de bouwsector veroorzaakte CO2-uitstoot.

Co-living
NGH is ervan overtuigd dat in de toekomst veel mensen hun leven meer gericht op gebruik en het delen van bezittingen gaan invullen. Woonvormen als woningdelen (co-living) of groepswonen met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen, krijgen mede vanwege sociale en kostenafwegingen steeds vaker de voorkeur. Naast het delen van kosten kunnen gezamenlijk sociale activiteiten worden ontwikkeld.


Flexwoningen
NGH woningen zijn ontwikkeld voor permanent gebruik en kunnen vanwege het losmaakbare modulaire bouwsysteem, ook ingezet worden als flexwoningen. NGH heeft als (mede)eigenaar en beheerder van het onroerend goed er belang bij dat de TCO laag blijft en alle toegepaste materialen en technieken van hoge kwaliteit zijn.

NxtGen Houses appartement NGH 230