NGH NxtGen Houses Bern gezinswoning seniorenwoningNGH NxtGen Houses appartement SeattleNGH NxtGen Houses appartement Milaan

Conceptueel bouwen
NxtGen Houses (NGH) heeft een prefab circulair bouwconcept voor betaalbare woningen ontwikkeld. De NGH Groep voert regie en heeft controle over het volledige proces van ontwerp tot en met realisatie (ketenintegratie). Wij ontwerpen, bouwen, verhuren en beheren duurzame woningen waarbinnen meerdere woonvormen mogelijk zijn. NGH heeft diverse “producten ontworpen, elk met eigen verschijningsvorm (schil), karakteristieken, diversiteit aan doelgroepen, aantal woningen en faciliteiten. Doordat NGH vraaggestuurd ontwikkelt kunnen de gebouwtypes volledig worden afgestemd op bouwinitiatieven van gemeenten en de behoefte van de markt en bewoners.

NGH Build-different-thank-you-SJ

Think & Build different
De traditionele bouwsector heeft door strakke regelgeving en noodzakelijke afstemming tussen de verschillende beroepsgroepen in het bouwproces een lage bouwsnelheid en hoge faalkosten. Mede hierdoor heeft de bouwsector ondermaats gepresteerd (McKinsey juni 2020). Naast innovatie is het nodig dat er centrale regie van ontwerp tot beheer over het bouwproces en een andere manier van denken komt om betaalbare woningen te kunnen bouwen. NGH wil met haar bedrijfseigen prefab bouwconcept waarbij kleine gestandaardiseerde onderdelen van hoge kwaliteit op eenvoudige wijze snel geassembleerd en gemonteerd kunnen worden een bijdrage leveren aan het verminderen van de woningschaarste. Alle onderdelen worden fabrieksmatig geproduceerd en na sub-assemblage als prefab bouwcomponenten op de bouwlocatie aangeleverd. Een dergelijke losmaakbare bouwwijze is duurzaam en levert een belangrijke bijdrage in het terugdringen van de door de bouwsector veroorzaakte CO2-uitstoot.

Co-living
NGH is ervan overtuigd dat veel mensen hun leven in de toekomst meer gericht op gebruik en delen van bezittingen gaan invullen. Woonvormen als woningdelen (co-living) of groepswonen (co-housing) met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen, krijgen mede vanwege sociale en kostenafwegingen steeds vaker de voorkeur. Naast het delen van kosten kunnen gezamenlijk sociale activiteiten worden ontwikkeld.

NGH appartement New York

Flexwoningen
Veel mensen zijn op zoek naar snel beschikbare en betaalbare woningen, maar hebben vaak weinig kans om een geschikte woonruimte te vinden. NGH woningen zijn ontwikkeld voor permanent gebruik en kunnen vanwege het losmaakbare prefab bouwconcept uitstekend ingezet worden als flexwoningen.

Zorgvastgoed
“Zorg-voor-elkaar”, wonen onder beperkte begeleiding, met een sociale ondertoon. NGH zorgcomplexen zijn in een aantal variaties mogelijk waaronder complexen met meerdere zelfstandige woningen of woonvormen en (micro) woningen in combinatie met gedeelde voorzieningen.

Waarde creëren door middel van innovatie
NxtGen Houses heeft voor het bouwen van betaalbare huurwoningen een prefab conceptueel bouwconcept ontwikkeld. De opbouw/montage van de appartementencomplexen vindt in eigen beheer plaats waardoor faalkosten tot een minimum beperkt worden. Omdat NGH zowel (mede)eigenaar als beheerder van het onroerend goed is en er belang bij heeft dat de TCO (Total Cost of Ownership) laag blijft zijn alle toegepaste materialen en technieken van hoge kwaliteit.

NGH NxtGen Houses Bern gezinswoning seniorenwoning
NGH Appartement New York